Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 54/GM-UBND 20/4/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để thông qua quy mô, thiết kế Trường Mẫu giáo Trà Lãnh Giấy mời
2. 50/GM-UBND 11/4/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để triển khai kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai và cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tây Trà Giấy mời
3. 49/GM-UBND 10/4/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để nghe Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án trồng thí điểm cây cao su trên địa bàn huyện Giấy mời
4. 43/GM-UBND 4/4/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao huyện để bàn việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp huyện Tây Trà lần thứ II, năm 2017-2020 Giấy mời
5. 41/GM-UBND 3/4/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện đề án " xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn huyện Giấy mời
6. 40/GM-UBND 29/3/2017 UBND huyện tổ chức họp để đánh giá và bàn các biện pháp khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Giấy mời
7. 38/GM-UBND 27/3/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo đề án phát triển nguồn nhân lực huyện để thông qua dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Tây Trà giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 22/8/2016 Giấy mời
8. 37/GM-UBND 27/3/2017 UBND huyện tổ chức họp để cho ý kiến về kế hoạch thực hiện đề án" Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn huyện Giấy mời
9. 35/GM-UBND 21/3/2017 Tổ chức cuộc họp để bàn xây dựng kế hoạch giảm 18 hộ nghèo bổ sung tại xã Trà Khê Giấy mời
10. 34/GM-UBND 21/3/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trong quý I năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 Giấy mời
11. 33/GM-UBND 21/3/2017 Tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định để thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Giấy mời
12. 32/GM-UBND 20/3/2017 Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở ngành chức năng sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về việc kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và tiến độ thực hiện công trình định can Giấy mời
13. 31/GM-UBND 10/3/2017 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về kiểm tra, rà soát những tồn tại, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Giấy mời
14. 28/GM-UBND 7/3/2017 Họp tổ soạn thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện để thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Tây Trà giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 22/8/2016 Giấy mời
15. 27/GM-UBND 6/3/2017 UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Giấy mời
16. 26/GM-UBND 6/3/2017 Họp để thảo luận, đề xuất biện pháp xử lý theo Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 11/11/2013 Giấy mời
17. 25/GM-UBND 6/3/2017 UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Giấy mời
18. 24/GM-UBND 6/3/2017 UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017 Giấy mời
19. 23/GM-UBND 2/3/2017 UBND huyện tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế lòng hồ Hồ chứa nước Nước Trong để nghiên cứu tiềm năng, lợi thế, bàn giải pháp phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Giấy mời
20. 22/GM-UBND 2/3/2017 Bàn giao tài liệu Điều chỉnh Hồ sơ ranh giới các khu rừng phòng hộ sau rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng Giấy mời
  1    2    3    4