Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. Tuần 13 24/3/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017 Lịch làm việc
2. Tuần 12 17/3/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017 Lịch làm việc
3. Tuần 11 10/3/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017 Lịch làm việc
4. Tuần 10 24/2/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017 Lịch làm việc
5. Tuần 09 24/2/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017 Lịch làm việc
6. Tuần 08 17/2/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017 Lịch làm việc
7. Tuần 07 10/2/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017 Lịch làm việc
8. Tuần 03 13/1/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16/01/2017 đến ngày 12/02/2017 Lịch làm việc
9. Tuần 02 6/1/2017 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 Lịch làm việc
10. Tuần 01 30/12/2016 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017 Lịch làm việc
11. Tuần 52 23/12/2016 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017 Lịch làm việc
12. Tuần 51 19/12/2016 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016 Lịch làm việc
13. Tuần 49 5/12/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 49, từ ngày 5/12/2016 đến 11/12/2016 Lịch làm việc
14. Tuần 48 25/11/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 48, từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016 Lịch làm việc
15. Tuần 47 21/11/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 47, từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2016) Lịch làm việc
16. Tuần 46 11/11/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 46, từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2016) Lịch làm việc
17. Tuần 23 3/6/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 23, từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2016) Lịch làm việc
18. Tuần 22 30/5/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 22, từ ngày 30/5 đến ngày 5/6/2016) Lịch làm việc
19. Tuần 21 20/5/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 21, từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2016) Lịch làm việc
20. Tuần 19-20 6/5/2016 Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 19-20, từ ngày 09/5 đến ngày 22/5/2016) Lịch làm việc
  1    2