Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 (26/12/2017)
Sơ đồ tổ chức (24/11/2016)
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tây Trà khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (24/11/2016)
Lãnh đạo Huyện ủy Tây Trà và Lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc (14/11/2016)
Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 23, từ ngày 02/6 đến ngày 08/6/2014) (14/11/2016)
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (31/10/2016)
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện Tây Trà (31/10/2016)
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂY TRÀ KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (31/10/2016)
HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Trà Quân (18/10/2016)
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trà Khê (18/10/2016)
Tây trà trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo (18/10/2016)
Tây Trà: Chăn nuôi bò hướng thoát nghèo cho người dân (18/10/2016)
Tây Trà: Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 6 (18/10/2016)
Đoàn giám sát ban pháp chế HĐND huyện Tây Trà báo cáo kết quả Cải cách thủ tục hành chính năm 2016 (18/10/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trà Phong, huyện Tây Trà (18/10/2016)
Tây Trà bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị 2016 (18/10/2016)
Hội người cao tuổi huyện Tây Trà tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/10/2016)
Tây Trà tổ chức giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ huyện lần thứ XI năm 2016 (28/9/2016)
Đoàn khối các cơ quan tỉnh mang trung thu đến cho các em huyện nghèo huyện Tây Trà (28/9/2016)
Ban CHQS huyện Trao bò giống cho dân quân có hoàn cảnh nghèo khó tại xã Trà Trung, Huyện Tây Trà (28/9/2016)