Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 11/GM-UBND 13/2/2019 Ngày 11/02/2018, ủy ban nhân dân huyện nhận được Giấy mời số 41/GM-TTDVVL ngày 25/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc dự khai mạc sàn giao dịch việc làm phiên thứ 2 năm 2019. ủy ban nhân dân huyện thông báo mời các thành phần có liên Giấy mời
2. 10/GM-UBND 12/2/2019 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019. Giấy mời
3. 115/GM-UBND 24/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, thi công xây dựng trên địa bàn huyện để nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và một số nhiệm vụ công Giấy mời
4. 147/GM-UBND 5/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm nâng cao năng lực, tạo hiệu quả công tác đối với công chức làm công tác Thương binh và xã hội các xã; hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ giải Giấy mời
5. 146/GM-UBND 3/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện công tác điều tra cung, cầu lao động năm 2019 trên địa bàn huyện. Giấy mời
6. 142/GM-UBND 27/11/2018 Úy ban nhân dân huyện tố chức Lễ mít tinh, phát động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018” trên địa bàn huyện Tây Trà với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020” Giấy mời
7. 140/GM-UBND 21/11/2018 Theo chương trình công tác, Đoàn kiểm tra Sở, ngành tỉnh do sỏ'' Tài chính chủ trì sẽ tiến hành kiếm tra thực tế hiện trạng việc đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp; sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Giấy mời
8. 139/GM-UBND 21/11/2018 ủy ban nhân clân huyện tố chức cuộc họp đế bàn, thống nhất một số nội dung liên quan đến các thủ tục, hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các xã trên địa bàn huyện. Giấy mời
9. 137/GM-UBND 14/11/2018 Theo chương trình công tác, Sở Tài chính sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà để thông qua kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, niên đ Giấy mời
10. 136/GM-UBND 12/11/2018 Thực hiện Công văn số 659/BDT-CSDT ngày 15/10/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra tình hình công tác dân tộc, Chương trình 135 và các chính sách dân tộc năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần có liên quan dự họp Giấy mời
11. 135/GM-UBND 12/11/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao huyện lần II - năm 218 Giấy mời
12. 134/GM-UBND 12/11/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp phiên thường kỳ năm 2018 đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; dự kiến một số chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Giấy mời
13. 121/GM-UBND 23/10/2018 Theo Chương trình công tác, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành chức năng sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về việc kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. Giấy mời
14. 119/GM-UBND 23/10/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp đế bàn, thống nhất một số nội dung liên quan đến Đe án sắp xếp hệ thông trường, lóp học trên địa bàn huyện Giấy mời
15. 120/GM-UBND 22/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe các chủ đầu tư, các cơ quan đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 - 2018. Giấy mời
16. 119/GM-UBND 18/10/2018 Uy ban nhân dân huyện tố chức cuộc họp đế nghe và cho ý kiến: (1) Đe án thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện. (2) Đê án giải thê Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giấy mời
17. 117/GM-UBND 15/10/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ. Giấy mời
18. 116/GM-UBND 9/10/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách để đánh giá tình hình thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay và triển khai các nhiệm vụ chủ yếu các tháng còn lại năm 2018 nhằm phấn đấu thu ngân Giấy mời
19. 104/GM-UBND 20/8/2018 Theo chương trình công tác, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Trà Xinh, UBND huyện thông báo mời các phòng, ban trực thuộc có liên quan cùng tham dự Giấy mời
20. 103/GM-UBND 20/8/2018 Để nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, nhằm đảm bảo thời gian, thực hiện Dự án Phát triển sản xuất năm 2018 (vốn sự nghiệp NTM). Giấy mời
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10