Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
41. 119/GM-UBND 4/8/2017 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp: (1) Thông qua quy mô, thiết kế công trình Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước sinh hoạt trung tâm huyện Tây Trà. (2) Thông qua quy mô, thiết kế công trình Sửa chữa Nhà văn hóa huyện. Giấy mời
42. 118/GM-UBND 4/8/2017 Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp: (1) Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để xét công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu ngành giáo dục năm học 2016 -2017; (2) Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện để xét khen thưởng cho các tập thể, cá Giấy mời
43. 117/GM-UBND 4/8/2017 Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-SNV ngày 19/6/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về thanh tra công tác nội vụ tại ủy ban nhân dân huyện Tây Trà. ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại ủy ban nhân dân h Giấy mời
44. 116/GM-UBND 28/7/2017 UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Giấy mời
45. 115/GM-UBND 28/7/2017 ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017. Giấy mời
46. 114/GM-UBND 28/7/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp Hội đồng xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Giấy mời
47. 109/GM-UBND 19/7/2017 UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Trà Lãnh để giải quyết dứt điểm các vướng mắc có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình: Nhà làm việc xã đội và dân quân thường trực xã Trà Lãnh Giấy mời
48. 106/GM-UBND 13/7/2017 UBND huyện Tây Trà phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ trao học bổng cho 300 cháu học sinh huyện Tây Trà, năm học 2017-2018 Giấy mời
49. 100/GM-UBND 10/7/2017 Thực hiện Chương trình kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng tại HTQL theo TCVN ISO 9001:2008 theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 647/SKHCN ngày 26/6/2017 Giấy mời
50. 96/GM-UBND 27/6/2017 Đồng chí Trần Ngọc Căng và các Sở ban ngành chức năng sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong thời gian đến trên địa bàn huyện Giấy mời
51. 94/GM-UBND 20/6/2017 Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 Giấy mời
52. 92/GM-UBND 20/6/2017 Thông qua quy hoạch phát triển rừng phòng hộ dự án JICA2 kế hoạch năm 2017 Giấy mời
53. 90/GM-UBND 13/6/2017 Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức mở Hội nghị tập huấn để triển khai nội dung Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Giấy mời
54. 89/GM-UBND 13/6/2017 Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2017 Giấy mời
55. 88/GM-UBND 12/6/2017 UBND huyện Tây Trà phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người có công với Cách mạng tại các xã Trà Phong, Trà Lãnh, và Trà Khê để kịp thời xem xét giải quyết những tồn tại, bức xúc trong thực hiện chính sách Giấy mời
56. 87/GM-UBND 12/6/2017 Thực hiện công văn số 436/TT-NV1 ngày 05/6/2017 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về việc đăng ký nội dung làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Tây Trà Giấy mời
57. 86/GM-UBND 12/6/2017 UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã và tổ chức gặp mặt đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi trên địa bàn huyện Tây Trà, Hội nghị do đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Giấy mời
58. 84/GM-UBND 7/6/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để thông qua Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà Giấy mời
59. 83/GM-UBND 6/6/2017 UBND huyện Tây Trà tổ chức cuộc họp Hội đồng xem xét số tiền sai phạm do hưởng sai chế độ đối tượng theo Công văn số 6572/BQP-CT ngày 15/12/2008 của Bộ Quốc phòng Giấy mời
60. 80/GM-UBND 31/5/2017 UBND huyện tổ chức họp để nghe và cho ý kiến: (1) Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016-2017 (2) Chuẩn bị cho công tác khám chữa bệnh miễn phí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Giấy mời
   1    2    3    4    5    6    7    8