Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
121. 39/GM-UBND 19/5/2014 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi báo cáo sơ kết việc trồng thí điểm 200 ha cao su trên địa bàn huyện, đồng thời bàn việc phát triển và trồng mới cao su trong thời gian đến. Giấy mời
122. 36/GM-UBND 16/5/2014 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để bàn việc triển khai thực hiện- nguồn vốn sự nghiệp năm 2014 thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện. Giấy mời
123. 22/TB-UBND 29/4/2014 Kế hoạch kiểm toán tại các đơn vị trên địa bàn huyện Tây Trà Giấy mời
124. 31/GM-UBND 22/4/2014 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị do đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Giấy mời
125. 25/GM-UBND 1/4/2014 Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để bàn công tác xét chọn, thẩm định và phê duyệt đối tuợng người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt I năm 2014 Giấy mời
126. 21/GM-UBND 19/3/2014 Hội nghị tổng kết công tác động viên tuyển quân và công tác giáo dục QP-AN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Giấy mời
127. 18/GM-UBND 14/3/2014 Hội nghị trực báo để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, quôc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý 11/2014 Giấy mời
128. 16/GM-UBND 7/3/2014 Hội nghị tổng kết, đánh giá về kết quả công tác hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân trên địa bàn huyện năm 2014; bàn một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác thực hiện chính sách hỗ trợ năm 2014. Giấy mời
129. 15/GM-UBND 7/3/2014 Hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu lao động năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014; tô chức gặp mặt giữa người lao động đi xuất khẩu lao động về nước trước thời hạn với các tổ chức có chức năng tuyển người đi làm việc ở nước n Giấy mời
130. 07/GM-UBND 20/1/2014 Úy ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Giấy mời
131. 122/GM-UBND 25/11/2013 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và sản xuất vụ Đông - Xuân 2013-2014 Giấy mời
132. 121/GM-UBND 20/11/2013 UBND huyện tổ chức họp bàn biện pháp cứu trợ và tổ chức khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trên địa bàn huyện từ ngày 14-16/11/2013 Giấy mời
   1    2    3    4    5    6    7