Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
121. 13/GM-UBND 14/2/2017 Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra, rà soát công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án điểm định canh, định cư tập trung Nà Kpac, thôn Gỗ, xã Trà Thanh Giấy mời
122. 12/GM-UBND 8/2/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội để đánh giá tình hình hoạt động năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý I năm 2017 và cả năm 2017 Giấy mời
123. 11/GM-UBND 8/2/2017 UBND huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 01/2017 và triển khai một số nhiệm vụ công tác tháng 02/2017 Giấy mời
124. 10/GM-UBND 6/2/2017 UBND huyện tổ chức Lễ phát động " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện. Giấy mời
125. 08/GM-UBND 3/2/2017 UBND huyện phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2017 trên địa bàn huyện Giấy mời
126. 06/GM-UBND 16/1/2017 Tổ chức cuộc họp để nghe các chủ đầu tư, các cơ quan đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân các nguồn vố đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu năm 2016; đồng thời triển khai thực hiện quy trình, thủ tục xét duyệt ké Giấy mời
127. 05/GM-UBND 16/1/2017 Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông, lâm nghiệp trong năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Giấy mời
128. 03/GM-UBND 9/1/2017 Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã; phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 Giấy mời
129. 02/GM-UBND 5/1/2017 UBND huyện phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên truyền viên cơ sở về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2016 Giấy mời
130. 201/GM-UBND 21/12/2016 Họp Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện để xét công nhận sáng kiến giải pháp, công tác, đề tài nghiên cứu khi xét danh hiệu" Chiến sĩ thi đua cơ sở" và đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua và xét khen thưởng ch Giấy mời
131. 200/GM-UBND 20/12/2016 Tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trà Thọ Giấy mời
132. 196/GM-UBND 12/12/2016 Tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện để xét, công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa Giấy mời
133. 195/GM-UBND 7/12/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND huyện Tây Trà về tổ chức kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Giấy mời
134. 194/GM-UBND 7/12/2016 Tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện để thông qua Đề cương Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Tây Trà giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025 theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 22/8/2016 của Huyện ủy Giấy mời
135. 192/GM-UBND 6/12/2016 Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình trường Tiểu học Trà Quân Giấy mời
136. 188/GM-UBND 18/11/2016 Tổ chức cuộc họp để nghe các chủ đầu tư, cơ quan đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu năm 2016 Giấy mời
137. 187/GM-UBND 15/11/2016 Họp để bàn triển khai dự án phát triển vùng chuyên canh cây quế trên địa bàn huyện Giấy mời
138. 40/GM-UBND 28/3/2016 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2016 Giấy mời
139. 39/GM-UBND 28/3/2016 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp cho ý kiến (lần I) dự án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà tỷ lệ 1/2000. Giấy mời
140. Số 35/GM-UBND 25/3/2016 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy huyện để triển khai một số nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo. Giấy mời
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10