Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
141. 21/GM-UBND 7/3/2016 Ủy ban nhân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016. Giấy mời
142. 172/GM-UBND 3/1/2016 Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức Hội nghị triển khai các Văn bản Luật đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua gồm: Luật Hộ tịch, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Giấy mời
143. 142/GM-UBND 9/11/2015 Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để thông qua dự kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tây Trà. Giấy mời
144. 141/GM-UBND 9/11/2015 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để xử lý một số vướng mắc trong việc thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Giấy mời
145. 139/GM-UBND 9/11/2015 UBND huyện phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất tổ chức hội nghị tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề cho thanh niên là học sinh huyện Tây Trà đã có bằng tốt nghiệp THCS và THPT (Nội dung này UBND huyện đã có Công văn 1615/UBND-VX ngày Giấy mời
146. 120/GM-UBND 28/9/2015 Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức họp trực báo tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB và họp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, 30a trong 9 tháng đầu năm 2015 Giấy mời
147. 71/GM-UBND 23/6/2015 Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức họp Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người huyện Tây Trà để nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản Giấy mời
148. 68/GM-UBND 23/6/2015 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để bàn một số nội dung: - Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và xem xét bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện; - Bàn việc tổ chức triển khai thực hiện đối với Giấy mời
149. 31/GM-UBND 2/4/2015 ủ y ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để thống nhất đanh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng trong năm 2015 thuộc Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Giấy mời
150. 09 16/1/2015 Họp để bàn giao các hồ sơ, chính sách có liên quan đến 82 hộ, 339 người dân hiện đang sinh sổng tại thôn Đông, xã Trà Trung cho huyện Trà Bồng quản lý. Giấy mời
151. 08 16/1/2015 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Nhà nước trên địa bàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2015. Giấy mời
152. 07 16/1/2015 Ủy ban nhân dân tổ chực cuộc họp để nghe Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi báo cáo đánh giá kết quả việc trồng thí sđiểm cây cao su trên địa bàn huyện trong năm 2013-2014 và dkees hoạch phát triển cây cao su trong năm 2015 Giấy mời
153. 80/GM-UBND 11/8/2014 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam để thông qua kết quả điều tra khảo sát xây dựng bảng giá các loại đất năm 2015 triên địa bàn huyện Giấy mời
154. 55/GM-UBND 20/6/2014 ủ y ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức Hội nghị trực báo để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quổc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 Giấy mời
155. 54/GM-UBND 20/6/2014 ủy ban nhân dân huyện Tây Trà tổ chức họp trực báo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác, kế hoạch vốn các năm 2013, 2014 đến cuối tháng 6 năm 2014 Giấy mời
156. 51/GM-UBND 16/6/2014 Sở Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nghiệp vụ về chứng thực và một số quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch dân sự tại huyện Tây trà. Giấy mời
157. 50/GM-UBND 13/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà phối hợp với Tiểu Ban quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn cán bộ huyện, xã làm công tác giảm nghèo, chính sách giảm nghèo và lập kế hoạch giảm nghèo Giấy mời
158. 47/GM-UBND 10/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 05/KL- TTT ngày 11/11/2013 của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật và Giấy mời
159. 45/GM-UBND 2/6/2014 Uy ban nhân dân huyện tô chức buôi làm việc với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu phí bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn huyện. Giấy mời
160. 44/GM-UBND 2/6/2014 Uy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện trong 02 năm (2014 - 2015) đế phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai thực h Giấy mời
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10