Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 149/GM-HĐND 13/12/2018 Họp HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021) Giấy mời
2. 04/TB-HDND 18/9/2018 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri Thông báo
3. 94/GM-HĐND 17/7/2018 HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 7, năm 2018 khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 Giấy mời
4. 108/GM-HĐND 18/7/2017 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
5. 107/GM-HĐND 13/7/2017 HĐND huyện tổ chức tổ chức họp trực báo
6. 198/GM-HĐND 15/12/2016 Dự kỳ họp thứ 3- HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016- 2021) Giấy mời
7. 18/TT.HĐND 26/6/2014 V/v chỉ đạo trả lời kiến nghị của cử tri Công văn
8. 02/QĐ-HĐND 23/6/2014 về việc thành lập đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Quyết định
9. 01/QĐ-HĐND 18/6/2014 Về viêc thành lập Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện để tiến hành giám sát các nội dung theo chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Quyết định
10. 02/BC-HĐND 4/6/2014 Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Báo cáo
11. 13/TT.HĐND 29/5/2014 V/v gửi phiếu chất vấn Công văn
12. 12/HĐND-TH 29/5/2014 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011 -2016 Công văn
13. 11/HĐND- TH 27/5/2014 V/v thống nhất với Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Công văn
14. 01/NQ-HĐND 23/5/2014 Thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà
15. 01/BC-HĐND 23/5/2014 Đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị đối với cử tri huyện Tây Trà của các Sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi Báo cáo
16. 40/TB-HĐND 19/5/2014 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) - HĐND khóa II (Nhiệm kỳ 2011 - 2016) Thông báo
17. 40/GM-HĐND 19/5/2014 Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) - HĐND huyện khoá II (Nhiệm kỳ 2011-2016) Giấy mời
18. 37/GM-HĐND 16/5/2014 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tố chức cuộc họp để đánh giá kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10. Cuộc họp do Thường trực HĐND huyện chủ trì. Giấy mời
19. 10/HĐND-VP 15/5/2014 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đâu nãm 2014 Công văn
20. 09/TT.HĐND 29/4/2014 V/v chuyển thời gian TXCT Công văn
  1    2