Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 137/GM-UBND 14/11/2018 Theo chương trình công tác, Sở Tài chính sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà để thông qua kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, niên đ Giấy mời
2. 136/GM-UBND 12/11/2018 Thực hiện Công văn số 659/BDT-CSDT ngày 15/10/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra tình hình công tác dân tộc, Chương trình 135 và các chính sách dân tộc năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần có liên quan dự họp Giấy mời
3. 135/GM-UBND 12/11/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao huyện lần II - năm 218 Giấy mời
4. 134/GM-UBND 12/11/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp phiên thường kỳ năm 2018 đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; dự kiến một số chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Giấy mời
5. 121/GM-UBND 23/10/2018 Theo Chương trình công tác, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành chức năng sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về việc kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. Giấy mời
6. 119/GM-UBND 23/10/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp đế bàn, thống nhất một số nội dung liên quan đến Đe án sắp xếp hệ thông trường, lóp học trên địa bàn huyện Giấy mời
7. 120/GM-UBND 22/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe các chủ đầu tư, các cơ quan đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 - 2018. Giấy mời
8. 119/GM-UBND 18/10/2018 Uy ban nhân dân huyện tố chức cuộc họp đế nghe và cho ý kiến: (1) Đe án thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện. (2) Đê án giải thê Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giấy mời
9. 117/GM-UBND 15/10/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ. Giấy mời
10. 116/GM-UBND 9/10/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách để đánh giá tình hình thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay và triển khai các nhiệm vụ chủ yếu các tháng còn lại năm 2018 nhằm phấn đấu thu ngân Giấy mời
11. 104/GM-UBND 20/8/2018 Theo chương trình công tác, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Trà Xinh, UBND huyện thông báo mời các phòng, ban trực thuộc có liên quan cùng tham dự Giấy mời
12. 103/GM-UBND 20/8/2018 Để nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, nhằm đảm bảo thời gian, thực hiện Dự án Phát triển sản xuất năm 2018 (vốn sự nghiệp NTM). Giấy mời
13. 102/GM-UBND 13/8/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Giấy mời
14. 100/GM-UBND 6/8/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để bàn, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị kỷ niệm 59 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi Giấy mời
15. 95/GM-UBND 17/7/2018 Uy ban nhân dân huyện tô chức cuộc họp Ban Đại diện Hội đông quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đánh giá tình hình hoạt động quý II; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018 Giấy mời
16. 90/GM-UBND 4/7/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị và địa phương trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp giữa năm 2018 Giấy mời
17. 89/GM-UBND 27/6/2018 Theo chương trình công tác, Sở- Tài chính sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà để công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, niên Giấy mời
18. 20/TB-UBND 27/6/2018 Về việc tổ chức tập huấn triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản eOffice đến cấp xã và Triển khai ứng dụng chữ ký số Thông báo
19. 88/GM-UBND 21/6/2018 ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. Giấy mời
20. 87/GM-UBND 21/6/2018 Úy ban nhân dân huyện tố chức cuộc họp đe cho ý kiến việc hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ có liên quan, trình cấp có thẩm quyền đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các xã của huyện. Giấy mời
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10