Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 470/PC-VP 2/12/2014 Tờ trình số 58/TTr-PNV ngày 27/11/2014 của Phòng Nội vụ về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện việc kiểm tra tuyến địa giới hành chính cấp huyện Tây Trà Công văn
2. 469/PC-VP 2/12/2014 Tờ trình số 13/TTr-TTH ngày 26/11/2014 của Thanh tra huyện về việc xin bổ sung kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2014 Công văn
3. 468/PC-VP 2/12/2014 Tờ trình số 91/TTr-TNMT ngày 27/11/2014 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc xin bổ sung kinh phí chi hoạt động năm 2014 Công văn
4. 464/PC-VP 1/12/2014 Tờ trình số 75/TTr-NNPTNT ngày 20/11/2014 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2014. Công văn
5. 462/PC-VP 1/12/2014 Tờ trình số 76/TTr-NN&PTNT ngày 25/11/2014 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin bổ sung kinh phí. Công văn
6. 461/PC-VP 1/12/2014 Tờ trình số 02/TTr-VPĐKỌSDĐ ngàỵ 26/11/2014 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện về việc xin bổ sung kinh phí chi hoạt động năm 2014.
7. 460/PC-VP 1/12/2014 Tờ trình số 14/TTr-PYT ngày 26/12/2014 của Phòng Y tế về việc xin hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe NVQS đợt I năm 2014. Công văn
8. 459/PC-VP 1/12/2014 Tờ trình số 13/TTr-PTP ngày 26/11/2014 của Phòng Tư pháp về việc phân bổ kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tây Trà. Công văn
9. 456/VP-VX 26/11/2014 V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn
10. 453/UBND-VX 25/11/2014 V/v truy cập và triển khaỉ thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công văn
11. 446/PC-VP 19/11/2014 Báo cáo số 12/BC-CTCPTT ngày 17/11/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Trà về việc thực hiện thi công xây dựng công trình không đúng cam kết thuộc công trình: Nâng cấp tuyến đường ƯBND xã Trà Lãnh đi tổ 2 thôn Trà Linh. Công văn
12. 444/VP-VX 19/11/2014 V/v truy cập và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Công văn
13. 443/VP-VX 19/11/2014 V/v truy cập và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tuớng Chính phủ Công văn
14. 440/PC-VP 19/11/2014 Tờ trình số 11/TTr-PDT ngày 03/11/2014 của Phòng Dân tộc về việc xin phê duyệt dự toán kinh phị phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tây Trà lần thứ ll, năm 2014 Công văn
15. 397/PC-VP 23/10/2014 Tờ trình số 08/TTr-TTH ngày 21/10/2014 của Thanh tra huyện về việc xin bổ sung kinh phí hoạt động Công văn
16. 347/PC-VP 10/9/2014 Tờ trình số 185/TTr-BQL ngày 03//2014 của Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng huyện về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng hoàn thành công trình: Thủy lợi Suối Thơ, xã Trà Nham, huyện Tây Công văn
17. 343/PC-VP 9/9/2014 Tờ trình số 79/TTr-HKL ngày 27/8/2014 của Hạt Kiểm lâm huyện Tây Trà về việc đề nghị thanh toán chi phí bắt, giữ, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng năm 2014. Công văn
18. 342/PC-VP 6/9/2014 Tờ trình số 08/TTr-PDT-CSDT ngày 26/8/2014 của Phòng Dân tộc về việc xin thẩm định, phê duyệt phương án thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn huyện Tây Trà năm 2014. Công văn
19. 341/PC-VP 6/9/2014 Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 28/8/2014 của UBND xã Trà Trung về việc đề nghị xây dựng trụ điện hạ thế cho tổ 3, tổ 4 thồn Đam, xã Trà Trung. Công văn
20. 337/PC-VP 27/8/2014 Công văn số 130/BQL ngày 22/8/2014 của Ban Quản lý hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong về việc đề nghị thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong khu tái định canh Giờ Lao, xã Trà Phong Công văn
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10