Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 34/QĐ-BCĐ 15/10/2014 Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tây Trà Quyết định
2. 1 10/10/2014 Phần mềm eOffice
3. 20/BC-BCĐ 16/6/2014 Kết quả thưc hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi năm học 2013 - 2014 Báo cáo
4. 18/QĐ-BRS 3/6/2014 về việc phân công thành viên Ban rà soát chính sách đối với người có công với cách mạng huyện Tây Trà trong 2 năm (2014-2015) Quyết định
5. 17/QĐ-HĐGDQPAN 19/5/2014 về vỉệc phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên của Hộỉ đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Quyết định
6. 01-KH/BDVHU-UBND 16/5/2014 Phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2014 - 2015 Công văn
7. 16/QĐ-HĐGDQPAN 12/5/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Gỉáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Quyết định
8. 15/QĐ-BCHGS 6/5/2014 về việc phân công nhiệm vụ công tác của thành viên Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người huyện Tây Trà Quyết định
9. 14/QĐ-BCH 25/4/2014 về vỉêc phân công nhiệm vụ công tác của thành viên Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người huyện Tây Trà Quyết định
10. 13a/KH-BCĐ 14/4/2014 Tổ chức Lễ Khai mạc Đội hội Thể dục, thể thao huyện Tây Trà lần thứ I năm 2013 - 2014 Công văn
11. 0 14/4/2014 NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
12. 13/BC-BCĐPCGD 4/4/2014 về vỉệc thực hiện công tác Chổng mù chữ - phể cập giáo dục năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014 Báo cáo
13. 12/KH-HĐGDQPAN 25/3/2014 Thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2014 Công văn
14. 11/BC-HĐGDQPAN 25/3/2014 Kết quả thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013; phưong hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2014 Báo cáo
15. 10/QĐ-BCĐ 18/3/2014 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện tham gia chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2014 Quyết định
16. 09/HĐGDQP 13/3/2014 V/v cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2 và đối tượng 3 năm 2014. Công văn
17. 08/TB-BCĐBM 27/2/2014 Kết quả công tác kiếm tra thực hiện việc các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Tây Trà Thông báo
18. 07/BC-BCĐPTR 20/2/2014 Tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triền rừng trên địa bàn huyện Tây Trà năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 Báo cáo
19. 06/BC-BCĐR 19/2/2014 Kết qủa thực hiện phuong án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn huyện Tây Trà Báo cáo
20. 05/KH-BCĐPTR 17/2/2014 Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Tây Trà năm 2014 Công văn
  1    2