Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 115/QĐ-UBND 3/1/2014 Phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trọ cho 15 hộ gia đình ở huyện Tây Trà có nhà chính bị hư hỏng trên 30% đên 70% do lũ lụt cuôi năm 2013 gây ra. Quyết định