Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 360a/QĐ-UBND 7/5/2018 Ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Tây Trà