Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. Tuần 12 18/3/2019 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 Lịch làm việc
2. Tuần 11 11/3/2019 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 Lịch làm việc
3. Tuần 09 25/2/2019 Lịch làm việc của UBND từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019 Lịch làm việc
4. Tuần 08 18/2/2019 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 Lịch làm việc
5. Tuần 04 21/1/2019 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 Lịch làm việc
6. Tuần 03 14/1/2019 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 Lịch làm việc
7. Tuần 02 7/1/2019 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 Lịch làm việc
8. Tuần 51 24/12/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018 Lịch làm việc
9. Tuần 50 17/12/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 Lịch làm việc
10. Tuần 49 10/12/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018 Lịch làm việc
11. tuần 48 3/12/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 Lịch làm việc
12. Tuần 47 26/11/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 Lịch làm việc
13. Tuần 46 16/11/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 19/11/2018- ngày 25/11/2018 Lịch làm việc
14. Tuần 45 12/11/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 Lịch làm việc
15. Tuần 44 5/11/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 Lịch làm việc
16. Tuần 43 29/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện Tây Trà từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 Lịch làm việc
17. Tuần 42 22/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018 Lịch làm việc
18. Tuần 41 15/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018 Lịch làm việc
19. Tuần 40 8/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 Lịch làm việc
20. Tuần 39 1/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 Lịch làm việc
  1    2    3    4