Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. Tuần 45 12/11/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 Lịch làm việc
2. Tuần 44 5/11/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 Lịch làm việc
3. Tuần 43 29/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện Tây Trà từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 Lịch làm việc
4. Tuần 42 22/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018 Lịch làm việc
5. Tuần 41 15/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018 Lịch làm việc
6. Tuần 40 8/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 Lịch làm việc
7. Tuần 39 1/10/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 Lịch làm việc
8. Tuần 38 24/9/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018 Lịch làm việc
9. Tuần 37 17/9/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018 Lịch làm việc
10. Tuần 36 6/9/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018 Lịch làm việc
11. Tuần 35 31/8/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018 Lịch làm việc
12. tuần 34 27/8/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018 Lịch làm việc
13. Tuần 33 17/8/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018 Lịch làm việc
14. Tuần 32 13/8/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018 Lịch làm việc
15. Tuần 31 6/8/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018 Lịch làm việc
16. Tuần 28 16/7/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018 Lịch làm việc
17. Tuần 25 25/6/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018 Lịch làm việc
18. Tuần 24 18/6/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018 Lịch làm việc
19. Tuần 23 11/6/2018 Lịch làm việc của UBND huyện ừ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 Lịch làm việc
20. Tuần 22 1/6/2018 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018 Lịch làm việc
  1    2    3    4