Ngày đưa:  21/10/2014 02:12:42 PM
Về lĩnh vực văn hóa – xã hội
1. Về lĩnh vực giáo dục: Đã thực hiện hoàn thành nội dung, chương trình các bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và giữ vững, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, xây dựng môi trường học tập thân thiện với học sinh và giáo viên. Công tác chuyên môn được chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương thức dạy học, áp dụng soạn giảng trên máy vi tính. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, sử dụng đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng dạy học; tham gia thi giáo viên dạy giỏi các bậc học; tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện và dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh; khuyến khích giao viên soạn giáo án trên máy vi tính và tổ chức các hội thao nhân các ngày lễ lớn trong năm,...
Tiếp tục chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất để thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi; quyết định thành lập 05 trường Phổ thông dân tộc bán trú; đầu tư xây dựng 25 cơ sở giáo dục Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở; 01 trường phổ thông trung học và 01 trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện, 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp-Dạy nghề huyện. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 5 tuổi, trẻ em từ 3 - 4 tuổi, chính sách cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ gạo cho học sinh, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, với tổng kinh phí 12.919 triệu đồng.
Tính đến thời điểm đầu năm học 2014-2015, tổng số học sinh toàn huyện có 6.721 học sinh, trong đó: Nhà trẻ 47 cháu, mẫu giáo 1.512 cháu, tỷ lệ học sinh 3-5 tuổi ra lớp đạt 95,7%, trong đó 05 tuổi đạt 99,5%; Tiểu học 2.655 học sinh, học sinh 06 tuổi vào lớp Một đạt 99,8%; Trung học cơ sở 1.931 học sinh (trong đó Dân tộc nội trú 220 học sinh), tuyển sinh vào lớp Sáu đạt 98%; Trung học Phổ thông 576 học sinh. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt trên 97,70%.
Tuy nhiên, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra ở một số Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, nhất là vào mùa thu hoạch đót, bên cạnh đó một số em do điều kiện nhà ở quá xa với trường học,... ngành Giáo dục đã tham mưu kịp thời cho huyện ban hành Chỉ thị về việc ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ ở các cấp học, đồng thời phối hợp với địa phương và các Hội đoàn thể trực tiếp đến các bậc huynh có con em bỏ học để vận động tuyên truyền cho đến nay số học sinh bỏ học cũng đã giảm. Huyện tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục và địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền và tạo điều kiện để các bậc phụ huynh cho con em đến trường theo học đầy đủ đảm bảo chất lượng học tập. 
 2. Về y tế: Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường; thường xuyên giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện sớm những ca bệnh, không để dịch xảy ra trên địa bàn. Trong 04 năm qua, tổng số lượt bệnh nhân được khám và điều trị là 165.073 lượt người (trong đó: điều trị tại tuyến huyện là 71.554 lượt, tuyến xã 93.519 lượt), tổng số ngày điều trị nội trú là 37.914 ngày, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 7.471 lược người, tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú 26.675 lượt người; số giường bệnh tại bệnh viên hiện nay là 50 giường; 9/9 xã có Trạm Y tế; tổng số nhân viên y tế tuyến huyện và tuyến xã 96 người (trong đó: tuyến huyện là 47 người, có 06 bác sĩ; tuyến xã 49 người, có 03 bác sĩ). Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm đúng mức; ngành y tế tiếp tục chấn chỉnh tinh thần và thái độ phục vụ, nâng cao y đức, cứu chữa hoặc chuyển viện kịp thời các trường hợp cấp cứu khẩn cấp; tổ chức tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi và phụ nữ có thai đúng kế hoạch; tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và chương trình y tế dự phòng trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ cho việc khám và chữa bệnh còn thiếu thốn ảnh hưởng không đến việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là đối với tuyến xã; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế không đồng đều; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã được nâng lên song chưa cao.
Trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã trong huyện, đã tổ chức kiểm tra tổng số 2.157 lượt cơ sở, qua kiểm tra phát hiện có 155 lượt cơ sở vi phạm, trong đó yêu cầu 52 lượt chủ cơ sở tự tiêu hủy sản phẩm và nhắc nhở 99 lược cơ sở.
3) Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,25% năm 2011 xuống còn 0,95% năm 2014; tỷ suất bình quân hàng năm giảm xuống còn 0,2%o; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi sinh dinh dưỡng theo cân nặng xuống còn 47%; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng các loại vắcxin cho trẻ em dưới 5 tuổi đạt trên 95,98%; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em dưới 01 tuổi đủ 7 loại vắcxin đạt 110%, ước thực hiện năm 2015 là 110,25%; đã tổ chức triển khai thực hiện tốt việc truyền thông giáo dục, truyền thông lồng ghép thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ bình quân mỗi năm tuyên truyền 27 lượt tại 37/37 thôn, với 3.108 lượt người nghe; đã có 1.397 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ dùng các biện pháp tránh thai, tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 16,6%.
 

 4. Văn hóa-Thông tin, Phát thanh truyền hình, Thông tin liên lạc:

a) Văn hóa – Thông tin: Ngành Văn hóa – Thông tin đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từng bước đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời, đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ trọng tâm của huyện đến nhân dân. Phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng đã được khơi dậy, đã tổ chức 28 chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn trong các năm của đất nước, ngoài ra tổ chức tham gia 20 chương trình văn nghệ cấp tỉnh và xây dựng được tập nhạc hát về quê hương Tây Trà. Giữ gìn và phát huy có hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn được các loại hình văn hoá truyền thống; đồng thời, đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Tây Trà giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 giữ gìn; thành lập các đội văn nghệ quần chúng ở các xã, trang bị các trang phục, trang sức, cồng chiên nhằm để phục vụ các buổi diễn văn nghệ quần chúng. Phong trào thể dục thể thao có bước phát triển đều khắp ở cơ sở, một số môn thể thao có thế mạnh và các môn thể thao truyền thống được chú trọng duy trì như bắn nỏ, kéo co, bóng chuyền... Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện có 01 nhà văn hóa huyện, 01 nhà văn hóa xã và 16 nhà sinh hoạt công đồng.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được phát động thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đơn vị trường học và các hộ gia đình trên địa bàn  huyện. Toàn huyện hiện có 1.250 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, đạt 26,77% số hộ toàn huyện (bằng 60% chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết), 70 cơ quan được công nhận là cơ quan văn hóa, đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và công nhận 15 thôn đạt thôn văn hóa, chiếm 40,54% tổng số thôn trong huyện và bằng 60% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đã tổ chức được hơn 636 buổi chiếu phim lưu động với 177.665 lượt người xem. Chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
b) Phát thanh - Truyền hình: Trong 04 năm qua, bên cạnh việc đảm bảo thời lượng và định kỳ các chương trình, chuyên đề, chuyên mục trên sóng phát thanh và truyền hình, Đài huyện đã tập trung phản ánh tốt các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Lãnh đạo huyện. Trang thiết bị phục vụ công tác Truyền thanh - Truyền hình của huyện đã được ngành quan tâm trang bị và đưa vào hoạt động ổn định như các kênh Đài PTQ, VTV1, VTV2, VTV3 và kênh phát thanh; ngoài ra, đã xây dựng các chương trình phát sóng bằng kỹ thuật số; đầu tư xây dựng 09/09 xã có trạm truyền thanh không dây phục vụ tiếp thu thông tin thời sự chính trị xã hội, nhu cầu giải trí văn hoá cho cán bộ và nhân dân. Đài huyện đã thực hiện nhiều trang truyền hình địa phương trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và đưa nhiều tin bài qua các báo của tỉnh kịp thời phản ánh một số mặt tích cực của đời sống nhân dân trong huyện đến với nhân dân trong tỉnh. Đến nay tỷ lệ người dân được nghe đài trong toàn huyện đạt 100% và xem truyền hình trên 90%.
5. Lao động, Thương binh và Xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm:   
Tập trung chỉ đạo và thực hiện có kết quả chính sách người có công và thân nhân người có công với cách mạng; một số chính sách xã hội lớn đã được chú trọng triển khai; hàng năm đã thực hiện chi trả thường xuyên cho 700 lượt đối tượng người có công và thân nhân người có công kinh phí chi trả hàng năm 10.298,534 triệu đồng; chi trả hàng tháng, mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội cho 850 lượt đối tượng, với tổng kinh phí là 7.700 triệu đồng; bên cạnh đó, nhân các dịp Tết cổ truyền đã cấp phát quà, thăm tặng quà đối tượng chính sách; cấp gạo cứu đói giáp hạt, thiên tai, cứu tế đỏ lửa và các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân đảm bảo kịp thời. Tổ chức thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng là 327 (trong đó: xây mới 232 nhà, hỗ trợ sửa chữa 95 nhà) với tổng kinh phí là 11.180 triệu đồng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hằng năm đã tổ chức đưa các đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng tỉnh. Đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục cho các đối tượng học sinh, sinh viên con của người có công với cách mạng đang theo học tại các trường công lập với tổng kinh phí chi trả là 1.053,664 triệu đồng, bình quân mỗi năm chi trả 263,415 triệu đồng. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ gạo hàng tháng, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Quyết định số 36 và 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo, trong 04 năm qua qua đã cấp 71.148 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo và các đối tượng khác đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tổng số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 1.301 lao động; 637 người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản, trợ cấp một lần, chi bảo hiểm xã hội tự nguyện, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng năm với tổng số tiền là 7.423,293 triệu đồng.  
Xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm: đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đưa 166 lao động đi xuất khẩu lao động tại Malaysia; bình quân mỗi năm tổ chức đưa đi trên 33 lao động, đạt 66% chỉ tiêu kế hoạch giao. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho các lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện rà soát đối tượng lao động, tình trạng việc làm đối với người lao động trong độ tuổi để có định hướng đào tạo và định hướng nghề nghiệp; giải quyết việc làm bình quân hàng năm 300 lao động.

Công tác xóa đói, giảm nghèo hàng năm Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức điều tra, rà soát, tổng số hộ nghèo tính đến năm 2014 là 2.638 hộ nghèo, giảm từ 71,78% năm 2011 giảm xuống còn 57,45%  đến năm 2014, bình quân mỗi năm giảm từ 4-5%; dự kiến 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 52,45%. 

Các tin, bài khác
  Thông tin, thông báo
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy webiste này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Cũng tạm
Bình thường
Xấu
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 792575
Đang trực tuyến: 67