Ngày đưa:  22/07/2015 02:43:50 PM
Hội đồng nhân dân huyện Tây Trà khai mạc kỳ họp thứ 15 khoá II
Sáng nay (21/7), HĐND huyện Tây Trà khai mạc kỳ họp lần thứ 15 khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Kết quả 6 tháng đầu năm, nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 49.825,4 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.553,8 triệu đồng, đạt 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao. Tình hình xã hội ổn định, giáo dục có bước phát triển, duy trì kết quả đạt chuẩn về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập trung học cơ sở; Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất các loại cây trồng còn thấp, chưa  vững chắc và tương xứng với tiềm năng của địa phương; công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch về đất đai, quy hoạch ngành còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ nên tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, xây dựng nhà trái phép còn diễn ra phức tạp nhưng chưa được giải quyết kịp thời và triệt để. Tiến độ thi công, giải ngân, quyết toán một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình chưa được thường xuyên, kịp thời. Cơ sở vật chất trường lớp học tuy được đầu tư nhiều nhưng chưa được đồng bộ; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra, chất lượng giáo dục chậm được nâng cao. Tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 cần tập trung triển khai thực hiện đó là: Tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giúp các xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án của huyện để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp bảo đảm cho một vụ mùa thắng lợi, chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân, gắn tổ chức sản xuất với phòng, chống dịch bệnh, hạn hán, thiên tai, bão lũ và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ gắn với triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; giải quyết việc làm và đào tạo nghề; yêu cầu các xã cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện để đánh giá đúng, thực chất về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo...
Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát động mạnh mẽ các phong trào ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn huyện để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh thành "điểm nóng" trên địa bàn. Đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường sống bình yên cho nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng thời khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trong việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó lưu ý gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.
Vân Nhi  
Các tin, bài khác
Xem các tin khác
  Thông tin, thông báo
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy webiste này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Cũng tạm
Bình thường
Xấu
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 792531
Đang trực tuyến: 23