Ngày đưa:  07/06/2016 07:47:23 AM
5 năm đầu tư xây dựng thêm 11 nhà cộng đồng thôn
Từ nhiều chính sách hỗ trợ của các Chương trình 30a, 135-II, 167, nhiều công trình được triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Trong 5 năm qua nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng thêm 11 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, đến nay nâng tổng số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng thôn trên địa bàn huyện là 24 thôn. Việc đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đối với các huyện miền núi nhất là huyện Tây Trà thì đây được xem là 1 chủ trương, chính sách lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân tiếp cận, nắm bắt nhanh với các nguồn thông tin chính trị của xã hội từ các buổi họp thôn tại nhà sinh hoạt cộng đồng.
Vân Nhi

    

Các tin, bài khác
Xem các tin khác
  Thông tin, thông báo
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy webiste này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Cũng tạm
Bình thường
Xấu
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 792393
Đang trực tuyến: 368