Ngày đưa:  07/06/2016 11:00:01 AM
Tây Trà khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy (2016-2017)
Sáng ngày 07/6/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tây Trà phối hợp với Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính A1916 tại huyện, khóa học 2016 – 2017, hệ đào tạo tập trung.
Tham gia lớp học có 69 học viên là những cán bộ, đảng viên đang công tác trên địa bàn huyện, các xã và hiệu trưởng, hiệu phó của các trường học trong huyện. Trong thời gian 6 tháng, với 1.056 tiết học, các học viên sẽ được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản các môn học: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỷ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương.
Lớp học nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ lý luận, nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả.
Vân Nhi 
Các tin, bài khác
Xem các tin khác
  Thông tin, thông báo
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy webiste này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Cũng tạm
Bình thường
Xấu
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 613485
Đang trực tuyến: 4