Ngày đưa:  25/08/2016 10:56:39 AM
Đoàn giám sát UBKT Trung ương làm việc với huyện Tây Trà về việc xây dựng NTM
Sáng ngày 10/8, Đoàn giám sát của UBKT Trung ương do ông Dương Đình Bảy-Hàm vụ trưởng Vụ Địa phương V làm trưởng đoàn đã về làm việc với huyện Tây Trà về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
Xác định việc xây dựng NTM là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đảy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển. Trong thời gian qua, huyện Tây Trà luôn quan tâm chú trọng đến công tác này. Theo đó, để đảm bảo hoạt động có hiệu quả UBND huyện đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy hoạt động của Văn phòng điều phối về xây dựng NTM đúng thành phần theo quy định. Chỉ đạo và thành lập các tổ tư vấn thực hiện điều tra, rà soát đánh giá tình hình thực hiện các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn. Ngoài trên 2,1 tỷ đồng được phân bổ để thực hiện Chương trình NTM, huyện Tây Trà cũng đã huy động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất cùng hoa màu trên đất để thực hiện các công trình NTM với tổng gia trị trên 750 triệu đồng.
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trinh mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay toàn huyện Tây Trà đã có 9/9 xã đạt tiêu chí về “quy hoạch và thực hiện quy hoạch”; có 01 xã (Trà Trung) đạt 04 tiêu chí “về quy hoạch, điện, an ninh, giáo dục”;  01 xã (Trà Thanh) đạt 03 tiêu chí “về quy hoạch, điện, an ninh”; nhóm các tiêu chí đạt từ 71 - 90%: về y tế có 06 xã, văn hóa có 05 xã, điện có 02 xã; nhóm các tiêu chí đạt từ 51 - 70%: về văn hóa có 02 xã, điện 02 xã, thủy lợi có 03 xã.
Do xuất phát điểm Tây Trà là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là các tiêu chí về thu nhập, thu nhập bình quân đầu người trên đia bàn huyện năm 2015 chỉ đạt 4,2 triệu đồng/người/năm trong khi quy định của Bộ NN&PTNT là phải 21 triệu đồng/năm; hộ nghèo huyện Tây Trà hiện chiếm trên 79,77%, nhà dột nát chiếm trên 69,21%; Hệ thống thủy lợi kiên cố hóa chỉ đạt 35%...
Thời gian tới, huyện Tây Trà sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; ưu tiên thứ tự choàn thành các tiêu chí phù hợp với thực tế từng địa phương; hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân …
MiMi 
Các tin, bài khác
Xem các tin khác
  Thông tin, thông báo
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy webiste này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Cũng tạm
Bình thường
Xấu
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 792643
Đang trực tuyến: 135