Ngày đưa:  18/10/2016 09:22:45 PM
Đoàn giám sát ban pháp chế HĐND huyện Tây Trà báo cáo kết quả Cải cách thủ tục hành chính năm 2016
Sáng ngày 6/10, Đoàn giám sát ban pháp chế HĐND huyện Tây Trà đã tổ chức buổi họp để báo cáo kết quả CCTTHC năm 2016. Dự buổi hợp có Bà Hồ Thị Vân Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, Ông Đỗ Đình phương PCT UBND huyện, Ông Võ Đức Thế PCT HĐND huyện, Ông Hồ Văn Tiến CT UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành huyện và lãnh đạo 9 xã.
Tại buổi họp các đồng chí đã được nghe bà Hồ Thị Vân trưởng đoàn giám sát đã báo cáo kết quả CCTTHC năm 2016. Theo kế hoạch đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với 5 xã (Trà trung, Trà Lãnh, Trà Thanh, Trà Quân và Trà Khê). Qua công tác giám sát ban pháp chế đã có những kết luật cụ thể về công tác CCTTHC các xã, đa phần các xã vẫn còn lơ là trong công tác triển khai, quán triệt các văn bản quy định về cải cách thủ tục hành chính, Qua công tác kiểm tra 5 xã (Trà trung, Trà Lãnh, Trà Thanh, Trà Quân và Trà Khê ) thì chỉ có 1 xã là xã Trà Khê đã tổ chức việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã giải quyết tại trụ sở UBND xã theo quy định bên cạnh đó thì việc niêm yết chưa đầy đủ, còn thiếu nhiều lĩnh vực. các xã còn lại vẫn chưa triển khai thực hiện. Việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành đa phần các xã được giám sát triển khai thực hiện tốt trong việc tổ chức niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã giải quyết một cách khoa học, minh bach, rõ rang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình nghiên cứu, tham khảo. Bên cạnh đó việc lưu các hồ sơ, sổ sách đã giải quyết vẫn chưa rõ ràng như lĩnh vực công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực người có công không lưu hồ sở, thủ tục xác nhận hộ nghèo không lưu hồ sơ, thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhan lưu hồ sơ còn thiếu, lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và khiếu nại, tố cáo hồ sơ lưu còn thiếu, không chốt sổ khi hết năm….
Phát biểu tại buổi làm việc ông Đỗ Đình phương PCT UBND huyện: yêu cầu các phòng ban ngành và 9 xã trên địa bàn huyện, trong thời gian đến cần nghiêm túc thực hiện công tác triển khai, quán triệt các văn bản quy định về cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị mình…

Vân Nhi 

Các tin, bài khác
Xem các tin khác
  Thông tin, thông báo
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy webiste này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Cũng tạm
Bình thường
Xấu
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 613457
Đang trực tuyến: 393