TÂY TRÀ VÀO MÙA THU HOẠCH QUẾ. (20/4/2018)
TÂY TRÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/HU KHÓA II VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG. (20/4/2018)
Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Tây Trà năm 2017 (12/4/2018)
Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Tây Trà năm 2017
GIÁO DỤC TÂY TRÀ TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018. (10/4/2018)
Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 (1/3/2018)
Kết quả điểm thi các môn thi viết, thi thực hành tiết dạy Thuộc vòng 2, Kỳ thi tuyển giáo viên huyện Tây Trà năm 2017
Sơ đồ tổ chức (24/11/2016)
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tây Trà khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (24/11/2016)
Lãnh đạo Huyện ủy Tây Trà và Lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc (14/11/2016)
Lịch làm việc của UBND huyện (tuần thứ 23, từ ngày 02/6 đến ngày 08/6/2014) (14/11/2016)
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (31/10/2016)
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện Tây Trà (31/10/2016)
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂY TRÀ KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (31/10/2016)
HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Trà Quân (18/10/2016)
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trà Khê (18/10/2016)
Tây trà trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo (18/10/2016)
Tây Trà: Chăn nuôi bò hướng thoát nghèo cho người dân (18/10/2016)
Tây Trà: Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 6 (18/10/2016)
Đoàn giám sát ban pháp chế HĐND huyện Tây Trà báo cáo kết quả Cải cách thủ tục hành chính năm 2016 (18/10/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trà Phong, huyện Tây Trà (18/10/2016)
Tây Trà bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị 2016 (18/10/2016)