TÂY TRÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/HU KHÓA II VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG.
Ngày đưa:  20/04/2018 10:38:22 AM In bài
 

 

Vừa qua, tại Hội trường Huyện Uỷ Tây Trà, Huyện Tây Trà đã tổ chức hội nghị sơ kết nghị quyết số 04- NQ/HU và triển khai các văn bản trung ương. Dự hội nghị có đ/c Phạm Xuân Vinh- Bí thư huyện ủy Tây Trà; đ/c Hoàng Như Lâm- HUV- PCT UBND huyện Tây Trà cùng các đ/c  UV BTV Huyện ủy; UV BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các đ/c BT, PBT, CT UBND các xã trên địa bàn huyện.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đ/c Phạm Xuân Vinh- Bí thư HU đã quán triệt nội dung Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu, theo dõi, nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và từng nội dung cụ thể  các văn bản của TW. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, các tổ chức, cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
Tại Hội nghị, Ban thường trực HU đã triển khai những nội dung sau chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức HCM; Triển khai quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Triển khai kết luận 18-KL/TW ngày 22/09/2017 của Ban chấp hành TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.
Trong buổi sáng, Tại Hội nghị  cũng đã trình bày báo cáo sơ kêt 05 năm thực hiện NQ 04- NQ/HU ngày 6/4/2012 của HU khóa II về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Tây Trà, giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Nhìn chung từ năm 2012 đến nay rừng được khôi phục, cải thiện cả về diện tích và chất lượng. Đến cuối năm 2016, diện tích rừng của huyện đạt trên 23.000 ha, tăng 84,6% so với năm 2012, vượt chỉ tiêu NQ đề ra. Độ che phủ rừng tăng từ 36,52% lên 48, 49%. Rừng tăng nhanh cả diện tích lẫn trữ lượng, góp phần nâng cao độ che phủ rừng cả huyện.
Nhân dịp này, BTV HU đã công bố Quyết định khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện NQ số 04 ngày 6/4/2012 của huyện ủy khóa II.

Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Tây Trà Tỉnh Quảng Ngãi